Prosis Danışmanlık, dünya standartlarında insan kaynakları hizmeti sunma misyonu; kurumların ana faaliyet alanlarına odaklanabilmelerini sağlayarak maliyet düşürücü ve verim artırıcı insan kaynakları sistemi kurma ve insan kaynakları hizmeti sunma vizyonu ile çalışmaktadır.

İşbirliği yaptığı firmalara nitelikli ve doğru insan gücüne erişim olanağı sağlar. Doğru pozisyon için doğru insanın istihdam edilmesi ve sunmuş olduğu insan kaynakları danışmanlığı ile mevcut insan gücü ve kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlar.