Artan rekabet koşulları ve artan müşteri sayıları nedeni ile müşteri iletişimi ve müşteri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterinin gözünde firmanın konumunu belirlemek doğru aktivasyon alırken değer taşır.

Prosis Danışmanlık, sunduğu Müşteri İlişkileri Yönetimi Danışmanlığı ile klasik yaklaşımda verilen araştırma ve raporlama hizmetlerinin yanı sıra geliştirme ve verimlilik planları ile firmalara destek kaynak sağlar. Böylece yapılan çalışmalar Müşteri İlişkileri Yönetiminin sadece bir parçası olan “şikayet yönetimi” ile sınırlı kalmaz.

Prosis Danışmanlık, Müşteri İlişkileri Yönetimi Danışmanlığı ile "Sürekli gelişim, müşteri odaklı çalışmak ve beklenenin üstünde hizmet sunabilme" yolunda destek olur, fırsatları tespit eder ve uygulama yolunda firmalar eşlik eder.

Müşteri İlişkileri Yönetimi danışmanlığı kapsamında önerilen ve tercih edilen araştırma yöntemleri ile durum tespiti yapılır. Mevcut durum resmi üzerinde karar süreçlerini etkileyecek çıktılar tespit edilip raporlanır. Verimlilik artışı için uygulama önerileri derlenerek firmaya sunulur.