Verimlilik Danışmanlığı hizmeti firma işleyişini oluşturan tüm süreçlerin ve maliyetlerin kişilerden bağımsız izlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilerek daha nitelikli hale gelmesini içermektedir. Organizasyonların kalkınabilmesi süreçlerin sürekli iyileşmesi ile mümkündür.

Verimliliği artırmada en önemli etken analiz aşamasıdır. Analizin kişilerden bağımsız, "dış göz" tarafından yapılması gözlemin değerini artıracaktır.

Şirket performansını ifade eden verimlilik kavramı günümüz ekonomik şartlarında daha da önem taşımaktadır.

Prosis Danışmanlık, firma verimliliği ölçerken, kilit noktalar bulmakta, organizasyonun her birimini değerlendirerek rakamsal olarak ifade edilebilir verim artışı sağlamaktadır.

  • Durum Tespiti
  • Durum Analizi
  • Literatür Taraması
  • Teorik Uygulama
  • Problem Çözme
  • Pratiğe Geçiş